Oddíl sportovního karate Náchod
Závazná přihláška do oddílu
Prohlášení o zdravotní způsobilosti do 18 let
Prohlášení o zdravotní způsobilosti nad 18 let
Souhlas se zpracováním osobních údajů